GIỚI THIỆU SÁCH

Hiếm có một dân tộc nào trên trái đất này phải chịu vô vàn mất mát, đau thương và hy sinh anh dũng như dân tộc Việt Nam ta, cuộc chiến tranh này chấm dứt đã có cuộc chiến tranh khác “gối đầu”. Hết chống Thực dân Pháp lại phải đương đầu với cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai. Rồi khi đất nước được hoàn toàn thống nhất cùng nhau đi lên chũ nghĩa xã hội thì chúng ta lại phải bắt buộc tiến hành các cuộc chiến tranh để bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây – Nam và biên giới phía Bắc.

Công trình sách “ Ký ức người lính” là một tổng kho tư liệu rất giá trị, là bản trường ca bất tận về chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong các cuộc trường chinh đầy hy sinh, thử thách và rực rỡ chiến công; là sản phẩm văn hóa tinh thần đặc biệt, góp phần vào công tác giáo dục cho các thế hệ người Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống và bản sắc dân tộc tốt đẹp của cha ông, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới, vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Bộ sách ghi lại, kể lại những ký ức, kỷ niệm sâu sắc trong các cuộc kháng chiến thần thánh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc của những con người đã làm nên chiến công lừng lẫy đó. . Đây là thế hệ vàng của quân đội nhân dân, của dân tộc Việt Nam với những phẩm chất cao đẹp, luôn lạc quan yêu đời, chiến đấu gian khổ. Sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.

Bộ sách Ký ức người lính gồm 13 tập do Nhà xuất bản Thông tin truyền thông xuất bản.

Chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam(22/12/1944 – 22/12/2021).Thư viện tỉnh trân trọng giới thiệu đến với bạn đọc.

Ký hiệu môn loại: 895.9228/K600Ư

Đăng ký cá biệt:KDL.017632

Năm tháng rồi sẽ qua đi, mọi đứa trẻ đều sẽ lớn lên, chúng ta cũng sẽ già, chỉ có những bài học được truyền dạy với trái tim hiền từ và tấm lòng tận tụy là còn sống mãi. Mỗi năm một lần, chúng ta dành ra một ngày để tôn vinh nghề giáo, những ảnh hưởng của người thầy lên cuộc đời mỗi người vẫn hiện hiện từng ngày, từng giờ, từng phút, qua cách chúng ta sống, lao động và thương yêu.

Trong sự tri ân và tôn vinh nghề nghiệp cao quý cùng những con người cao thượng ấy, Cuốn sách Bụi phấn là một tuyển tập gồm 54 truyện ngắn 54 câu chuyện lay đọng lòng người về tấm lòng tận tụy và trái tim yêu thương không ngừng nghỉ của người Thầy. Nhiều cuộc đời đã nhờ có tình yêu thương ấy mà thay đổi, tốt hơn lên, sống một cuộc đời trọn vẹn hơn. Mong muốn qua đây, vẻ đẹp của trái tim và tâm hồn người thầy lại một lần nữa được sống dậy trong vinh quang của lòng biết ơn và sự trân trọng

Sách gồm 4 phần:

Phần 1: Tận tụy và thấu hiểu

Phần 2: Cảm thông và nâng đỡ

Phần 3: Chạm đến trái tim - thay đổi cuộc đời

Phần 4: Tri ân và những bài học quý báu

Thư viện xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến với bạn đọc

Ký hiệu môn loại: 808.8/ B510P

Số đăng ký cá biệt: KDL.013182

  Cuốn sách “Sự ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập” do Vũ Kim Yến sưu tầm và biên soạn. Sách được Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin xuất bản năm 2015, dày 195 trang.

Nội dung cuốn sách gồm có 3 chương:

Chương một: Chủ Tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập.

Chương hai: Những câu chuyện kể, những hồi ức về sự kiện Chủ Tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập.

Chương ba: Tuyên ngôn độc lập năm 1945 ý nghĩa, giá trị và sự trường tồn.

      Cuốn sách: Sự ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập không chỉ giới thiệu với bạn đọc về quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập, những câu chuyện kể, những hồi ức về các sự kiện lịch sử hào hùng đó của dân tộc, mà còn cung cấp những bài viết, bài nghiên cứu có giá trị về ý nghĩa và sức sống trường tồn của bản Tuyên ngôn độc lập. Hơn 76 năm đã trôi qua nhưng bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2 - 9 - 1945 vẫn còn vang vọng mãi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Ánh sáng của Tuyên ngôn độc lập đã khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam hướng lên tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thư viện Tỉnh xin giới thiệu cuốn sách đến với bạn đọc.

Ký hiệu môn loại: 959.704/S550R

Số ĐKCB: KDL. 012175

Cuốn sách là công trình khảo cứu được thực hiện nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 – 02/9/2019) của Alain Ruscio, nhà báo, nhà sử học người Pháp, người đã dành phần lớn cuộc đời nghiên cứu về lịch sử chủ nghĩa thực dân Pháp, Đông Dương, Việt Nam và đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung cuốn sách bao quát toàn bộ hành trình sự nghiệp cách mạng của Người theo trình tự thời gian kể từ khi Người đặt chân đến nước Pháp (năm 1919) cho đến khi Người đi xa (02/9/1969) trên cơ sở tổng hợp những bài viết của chính Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tư liệu quý được lưu trữ tại cơ quan lưu trữ của Pháp. Cuốn sách chứa đựng nhiều tư liệu của các nhân vật chính trị và bạn bè viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Từ năm 1957, sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, được sự giáo dục và rèn luyện của Đảng, giai cấp công nhân bắt đầu phát huy vai trò lãnh đạo của mình trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước ở miền Nam và tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc nước ta. Trong hoàn cảnh và điều kiện mới đó của đất nước, sứ mạng lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho đã đòi hỏi mỗi công nhân viên chức một sự giác ngộ sâu sắc về vai trò tiên phong của mình, một ý thức đấy đủ về nhiệm vụ của mình trong công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.  

Bước đầu có những soi chiếu truyện về đề tài dân tộc miền núi giai đoạn 1945 - 1975 dưới lý thuyết của phê bình sinh thái đã giúp chúng ta lý giải một cách khách quan, khoa học và tường minh hơn về tính đặc trưng, độc đáo trong mối quan hệ giữa con người vùng cao với tự nhiên để từ đó mà sinh ra những phong tục, lễ hội hướng đến tự nhiên, lấy tự nhiên làm chủ thể cùng trường tồn với thời gian...

Việc xác định đúng đắn ngành mũi nhọn kinh tế và đề ra được các biện pháp, chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển ngành đó là một trong những nhân tố quyết định sự thành công cho việc phát triển quốc gia nói chung, các tỉnh, thành phố nói riêng. Có thể nói, mũi nhọn kinh tế là cốt lõi của việc lựa chọn hướng đi, giải pháp phát triển có hiệu quả nhất của các hệ thống kinh tế. Hiện nay, nhiều địa phương trong cả nước đã và đang xác định các ngành mũi nhọn kinh tế riêng của mình, hầu hết địa phương nào cũng muốn ngành mũi nhọn của mình phải là những ngành công nghệ cao, thâm dụng nhiều vốn và tri thức. Tuy nhiên, chưa có địa phương nào đưa ra được những cơ sở lập luận chặt chẽ cho việc lựa chọn ngành mũi nhọn kinh tế, các tiêu chí cần thiết và phương pháp xác định ngành mũi nhọn kinh tế đúng đắn mà chủ yếu dựa vào phương pháp lấy ý kiến chuyên gia dựa trên phương pháp lợi thế so sánh mang tính định tính và chia cắt hay dựa trên cảm nhận trực giác của các cán bộ có chức năng về tiềm năng, thế mạnh của địa phương mình. Vì thế, việc xác định và phát triển ngành mũi nhọn kinh tế sẽ trở nên không khả thi hoặc nếu có làm được thì phải cần khoản chi phí khổng lồ, hiệu quả thấp.

Để góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc xây dựng và phát triển mũi nhọn kinh tế, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Xác định mũi nhọn kinh tế của thủ đô Hà Nội Sách chuyên khảo (sách chuyên khảo) TS. Vũ Trọng Lâm.

Cuốn sách hệ thống hóa và luận giải những vấn đề lý luận chủ yếu về mũi nhọn kinh tế; trình bày có hệ thống các phương pháp xác định mũi nhọn kinh tế; phân tích vấn đề mũi nhọn kinh tế qua thực tiễn một số quốc gia trên thế giới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam; đồng thời cuốn sách cũng khảo sát, đánh giá việc lựa chọn và phát triển mũi nhọn kinh tế của thủ đô Hà Nội (một trung tâm lớn và tiêu biểu về kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước); từ đó các tác giả đã đề xuất phương pháp và quy trình xác định mũi nhọn kinh tế chung cho một chủ thể kinh tế của nước ta (quốc gia/tỉnh, thành phố). Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích đối với các nhà nghiên cứu kinh tế, cán bộ lãnh đạo các địa phương, cơ quan quản lý liên quan và tất cả những ai quan tâm đến vấn đề này.

Cuốn sách sẽ bắt đầu bằng việc khảo sát quan niệm của Bác Hồ về chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phản ánh và sáng tạo của văn nghệ dể thấy được trong cuộc sổng và hoạt động cách mạng đầy huyền thoại của Người hình thành những nguyên tắc độc đảo, đặc sắc: cuộc song hóa nghệ thuật và nghệ thuật hóa cuộc sống. Hai nguyên tắc này luôn song hành, tương ứng trong mối quan hệ biện chứng thong nhất tuyệt đẹp đã góp phần tạo nên một tâm hồn nghệ sỹ Hồ Chí Minh vừa khác lạ vừa thân quen; vừa bình thường vừa phi thường; vừa phương Đông lại rất phương Tây; truyền thong, co điển mà hiện đại, mới mẻ... Dĩ nhiên những điểu này được co gang chứng minh một cách cụ thế. Nói “cố gắng” vì Hồ Chí Minh là vĩ nhân kiệt xuất, trong lĩnh vực nào Người cũng để lại những dấu ấn đặc biệt, ở phương diện con người nghệ sỹ cũng không là ngoại lệ. Dù tâm huyết đến đâu, cần cù kiên trì đến mẩv chủng tôi cũng khó nói là tìm hiểu một cách trọn vẹn vấn đề, rất cần đến nhiều công trình khác.

Cùng Suy Nghĩ Về Những Ý Niệm Lớn

Cuốn sách này có thể được đọc hoặc như là một tác phẩm dẫn nhập triết học hoặc như một nghiên cứu gợi mở tư duy về các vấn đề triết học có chọn lọc của một bậc thầy trong lãnh vực giáo dục triết học.

Không một nhà triết học đương đại nào thành công trong việc khuyến khích tư tưởng triết học và truyền bá tri thức triết học như Mortimer Adler. Cuốn sách 52 chương này là bản chép lại có chỉnh sửa từ nội dung của chương trình truyền hình kinh điển The Great Ideas [Những ý niệm lớn] do Giáo sư Adler phụ trách.

Tên tuổi của Mortimer Adler sẽ luôn gắn liền với The Great Ideas và The Great Books [Những tác phẩm lớn]. Chính Adler là người đầu tiên hiểu ra rằng có một số giới hạn những ý niệm lớn tạo thành cốt lõi của tư tưởng trong nền văn minh phương Tây và là chìa khóa đi vào cho những tác phẩm lớn.

Dẫn đầu một đội ngũ nghiên cứu lớn tại Viện Nghiên cứu Triết học, Tiến sĩ Adler đã dành tám năm xây dựng một công trình tham khảo mang tên Syntopicon: An Index to The Great Ideas [Tổng đối chiếu: Một bảng dẫn vào những ý niệm lớn], một công trình tổng kết hệ thống và toàn diện cho những ý niệm nền tảng được tìm thấy trong những tác phẩm lớn của thế giới Tây phương. Ban đầu, nhóm của Adler liệt kê khoảng bảy trăm mục từ có thể được đưa vào danh sách các ý niệm lớn, nhưng sau khi nghiên cứu kỹ hơn trong thời gian hai năm, hầu hết những mục từ ấy hóa ra chỉ là những mảnh hoặc bộ phận của những ý niệm bao quát hơn. Chúng được lọc lựa dần dần, để còn lại 102 ý niệm lớn không thể rút gọn và không thể thiếu. Trong những năm sau đó, Tiến sĩ Adler không tìm ra lý do nào để loại bỏ bất kỳ ý nào trong 102 ý niệm trên, và ý niệm về tính bình đẳng còn được thêm vào, nâng con số ấy lên 103.

Quảng Trị chốt khởi công dự án điện khí 2,3 tỷ USD của T&T Group vào tháng 12

Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án trung tâm điện khí LNG Hải Lăng giai đoạn I hoạt động theo mô hình chuỗi khép kín, quy mô dự án lớn, gồm nhiều hạng mục công trình khác nhau nên tiến độ hoàn thành các công việc đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng dự án sẽ mất ít nhất khoảng 24 tháng.

Săn 'lộc trời': Vào mùa săn nấm mối

Không phải bỏ công trồng trọt, chăn nuôi, nhưng nhiều người dân Quảng Trị vẫn có “bát cơm đầy” khi theo sát thời gian trời... phát lộc. Những cuộc “đi săn lộc” không phải lúc nào cũng nhàn hạ, nhưng làm chơi ăn thật.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến kiểm tra công tác chuẩn bị Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung

Trong hai ngày 12 và 13-4, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 6 tại tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Trị đạt nhiều giải cao tại cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2021

Với vòng Sơ khảo tại địa phương được tổ chức quy mô cấp tỉnh, các bài đạt giải Nhất, Nhì, Ba đã được lựa chọn gửi ra dự thi vòng Chung kết cấp Trung ương. Kết quả dự thi Quảng Trị có 2 giải nhì, 1 giải ba, 3 giải khuyến khích, 1 giải chuyên đề về Chia sẽ cảm tưởng hay nhất.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngày 01/9/2021, tại Thư viện tỉnh Quảng Trị,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Quảng Trị.

Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Thư viện tỉnh Quảng Trị

Ngày 01/02/2021 tại Trụ sở Thư viện tỉnh, Sở Nội vụ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Thư viện tỉnh Quảng Trị đối với ông Hồ Ngọc Thiên - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Triệu Phong.