02/04/2021 08:25:35
LỊCH LÀM VIỆC THƯ VIỆN


  •  Mùa hè: 07h00-11h30 (buổi sáng); 13h30-17h00 (buổi chiều)
  •  Mùa đông: 07h00-11h30 (buổi sáng); 13h00-16h30 (buổi chiều)
STT Tên Phòng Làm Việc Nghỉ
1 Phòng Internet -MULTIMEDIA     T2, T3, T4, T5, Sáng T6, T7, CN Chiều T6
2 Phòng đọc tổng hợp T2, T3, T4, T5, Sáng T6, T7, CN Chiều T6
3 Phòng mượn sách T2, T3, T4, T5, Sáng T6, T7, CN Chiều T6
4 Phòng đọc báo - tạp chí T2, T3, T4, T5, Sáng T6, T7 Chiều T6, CN
5 Phòng thiếu nhi T2, T3, T4, T5, Sáng T6, T7, CN Chiều T6
6 Phòng chiếu phim 3D Sáng T7, Sáng CN  
7 Phòng làm thẻ T2, T3, T4, T5, Sáng T6, T7, CN Chiều T6

Tác giả bài viết: Thư viện Quảng Trị