01/04/2021
Tập huấn công tác thư viện tại tỉnh Quảng Trị

Vừa qua, ngày 4/12/2020, Thư viện tỉnh Quảng Trị tổ chức lớp tập huấn công tác thư viện cho người làm công tác thư viện trong toàn hệ thống thư viện công cộng và các thư viện trường học trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn được Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp tham dự và giảng dạy.Lớp tập huấn phổ biến một số nội dung nhằm triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác văn hóa và công tác thư viện; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và quản lý nhà nước về lĩnh vực thư viện; kinh nghiệm và biện pháp khi tổ chức các dịch vụ nhằm phát triển văn hóa đọc, đẩy mạnh các hoạt động phục vụ người dân học tập suốt đời trong thư viện; kỹ năng tổ chức các hoạt động đối với việc phục vụ học tập suốt đời trong thư viện...


Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác thư viện; tiếp tục nâng cao chất lượng triển khai áp dụng mô hình thư viện phục vụ học tập suốt đời từ huyện đến cơ sở, trong các cơ sở giáo dục; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người làm công tác thư viện ở cơ sở và trong các trường học.

TS. Vũ Dương Thúy Ngà trực tiếp giảng dạy, phổ biến các điểm mới trong Luật Thư viện, những hoạt động cần triển khai để đưa Luật Thư viện vào cuộc sống. Đồng thời bà cũng chia sẻ các kinh nghiệm, mô hình hoạt động hiệu quả của các thư viện trong cả nước để các học viên tham khảo và áp dụng.

Đến dự khai mạc lớp tập huấn, Bà Hoàng Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhấn mạnh ý nghĩa của lớp tập huấn và mong rằng các thành viên tham dự lớp học sẽ triển khai các kiến thức và kỹ năng vào thực tiễn để nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động thư viện trong thời gian tới.

Các học viên được tham quan, khảo sát thực tế mô hình hoạt động tại các phòng chức năng và cơ cấu phục vụ bạn đọc của Thư viện tỉnh Quảng Trị.Tác giả bài viết: Minh Ngọc

Nguồn tin: Thư viện Quảng Trị

Ý KIẾN PHẢN HỒI