22/09/2022
Quảng Trị sẽ khen thưởng doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

Ngày 21.9, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, từ năm 2023, UBND tỉnh sẽ tổ chức khen thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động tỉnh Quảng Trị”.

Việc khen thưởng nhằm biểu dương, khen thưởng các DN làm tốt công tác quan tâm chăm lo đời sống, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho đoàn viên công đoàn, NLĐ và có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Để được khen thưởng, đầu tiên các đơn vị DN có tổ chức công đoàn đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, hằng năm hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, có thời gian hoạt động từ đủ 3 năm trở lên. Bên cạnh đó, các DN phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lao động, công đoàn; 100% người lao động được ký kết hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định pháp luật. Ngoài ra, cần làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, thực hiện nhiều chế độ chính sách, phúc pháp luật 0 TRẢ lợi cao hơn so với quy định pháp luật...


Tác giả bài viết: TRẦN DIỄM

Nguồn tin: Lao động / số 221 / trang 8 / ngày 22.9.2022