22/05/2022
Quảng Trị khai trương thư viện số và dịch vụ mượn trả sách trực tuyến

Thư viện số là một trong những dự án quan trọng thể hiện sự quan tâm của tỉnh Quảng Trị đối với việc thực hiện chuyển đổi số ngành thư viện nhằm lưu trữ, phát huy tối đa năng lực chuyển tải tri thức đến gần hơn với mọi người.Sáng ngày 18/5/2022, Thư viện tỉnh Quảng Trị khai trương và đưa vào sử dụng thư viện số và dịch vụ mượn trả sách trực tuyến.

 Đại biểu trải nghiệm tiếp tục cấp thẻ bạn đọc trực tuyến chỉ trong 5 phút.

Thư viện tỉnh Quảng Trị có tổng mức đầu tư là 7 tỷ 488 triệu đồng và được triển khai trong 2 năm 2020 và 2021. Qua đó, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, máy chủ số hóa và lưu trữ thư viện tài liệu của tỉnh; thực hiện số hóa sách, báo, tạp chí; cập nhật số hóa dữ liệu, hình thành thông tin tài nguyên trung tâm; thư viện bộ và bạn đọc thuận lợi trong việc khai thác thư viện tài liệu ...

Trên cơ sở hữu ích của phần mền dự án đã được trang bị, Thư viện tỉnh đã phối hợp với Viettel Quảng Trị triển khai thực hiện mô hình dịch vụ của thư viện mức độ 4. Tại dịch vụ này, bạn đọc có thể đăng ký làm thẻ, tra cứu tài liệu - thông tin, mượn - trả sách - thanh toán trực tuyến trên máy tính hoặc điện thoại thông minh mọi lúc mọi nơi. Dịch vụ này chỉ tốn 11.000đồng / lượt (không kể ở gần hay xa trên địa bàn tỉnh).

Đây là một dự án quan trọng thể hiện sự quan tâm của tỉnh Quảng Trị đối với việc thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống thư viện, phát huy tối đa năng lực chuyển tải tri thức đến gần hơn với mọi người. Đồng thời thực hiện mục tiêu xây dựng Thư viện Quảng trị đến năm 2025 hoàn thiện thư viện điện tử hoàn thiện theo hướng hiện đại, đến năm 2030 trở thành khoa học tổng hợp thư viện. /.


Tác giả bài viết: Hoàng Oanh

Nguồn tin: https://dangcongsan.vn/