09/05/2022
Bộ đội trên đảo Cồn Cỏ

Tiểu đoàn hỗn hợp, Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) đóng quân trên đảo Cồn Cỏ.


Một buổi huấn luyện của bộ đội.

Tiểu đoàn hỗn hợp, Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) đóng quân trên đảo Cồn Cỏ.

Cùng với tích cực huấn luyện, SSCĐ cao, đơn vị còn chú trọng tổ chức tăng gia sản xuất cải thiện đời sống; xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp... góp phần để cán bộ, chiến sĩ thêm yêu mến đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.                           


Tác giả bài viết: HOÀNG TRUNG (thực hiện)

Nguồn tin: Quân đội nhân dân / số 21934 / trang 6 / ngày 6.5.2022